Sensitiv Imago діагностика в оцінці стану колінного суглоба при деформуючому остеохондрозі

◊ Біорезонансна NLS діагностика в діагностиці стану колінного суглоба при деформуючому остеохондрозі

Вступ

Деформуючий остеоартроз колінного суглоба по поширеності та наслідків у вигляді утруднення здатності пересуватися є важливою проблемою сучасного суспільства. При цьому рання і диференціальна діагностика уражень колінного суглоба часто утруднена, що значно ускладнює ускладнює підбір раціональної терапії та реабілітаційних заходів.

При діагностиці захворювань колінного суглоба традиційно використовується рентгенографія і УЗД суглоба. Ця методика обстеження колінного суглоба дозволяє визначити основні ознаки патологічних процесів в суглобі. Але при цьому мало вивчена зв'язок між виразністю патологічних змін і ступенем тяжкості перебігу процесу.

Метою цієї роботи є демонстрація ефективності біорезонансного NLS дослідження в діагностиці деформуючого остеоартрозу, особливо на ранній (доклінічній) стадії захворювання.

Матеріал і методи

При проведенні роботи обстежено 10 здорових осіб у віці від 25 до 55 років (контрольна група). Основну групу склали 50 осіб з вираженими клінічними проявами деформуючого остеоартрозу колінного суглоба різних стадій. Середня тривалість захворювання склала 7,0 ± 3,0 років. Всім пацієнтам виконувалося рентгенівське дослідження за стандартними методиками в двох взаімоперпендікулярних площинах. При аналізі рентгенограм враховувалася ступінь звуження суглобової щілини, наявність крайових кісткових розростань, деформація кісткових структур з наявністю кіст і ділянок фіброзу в субхондральной відділі кістки.

Біорезонансне NLS дослідження проводилося на апаратах Sensitiv Imago 100 з SBA датчиком з плаваючою частотою. На віртуальних знімках в сагиттальних площинах вище і нижче надколінка і по задній поверхні суглоба проводилася оцінка змін капсули суглоба. Для уточнення стану менісків, суглобового хряща, змін синовіальної мембрани використовувалися фронтальні площині по бічних поверхнях суглоба.

Результати та обговорення

Традиційно вважається, що дегенеративні зміни починаються в суглобовому хрящі з розриву суглобової матриці і дегенерації хондроцитів. Тому особливу увагу при NLS дослідженні приділялася змін суглобового хряща. У осіб контрольної групи суглобовий хрящ мав вигляд гипохромной смужки (1-2 бали за шкалою Флейндлера). У двох пацієнтів на першій стадії захворювання було виявлено нерівномірне хромогенного суглобового хряща від 3 до 5 балів з наявністю гіпохромогенних вогнищ (1-2 бали) малих розмірів. Рентгенологічних змін в суглобі у даної групи хворих виявлено не було.

У 14 (28,0%) хворих на другий клінічної стадії захворювання, хромоструктура хряща була неоднорідною, визначалися гіперхромогенние структури (4-5 балів), а також гіпохромогенние включення (1-3 бали) невеликого діаметру. У 21 (42,0%) досліджуваного з третьою стадією захворювання гиаліновий хрящ мав вигляд гіперхромогенной смужки (5-6 балів). У 10 (20,0%) пацієнтів тієї ж третьої клінічної стадії захворювання суглобовий хрящ також візуалізувався у вигляді різко гіперхромогенной лінійної структури (6 балів) з наявністю вертикальних тріщин (4-5 балів). У трьох хворих переважно в медіальних відділах суглоба гиаліновий хрящ НЕ візуалізувався.

Залежно від стадії і тривалості захворювання зазначалося спектральний схожість (D від 0,189 до 0,621) з еталонним процесом «Деформуючий остеоартроз».

На рентгенограмах помірне звуження і деформація суглобової щілини як основна ознака руйнування суглобного хряща визначалися у 22 хворих, значне звуження - у 12 хворих. Велике значення в патогенезі остеоартрозу мали субхондральні кісткові розростання. Формування субхондральних і епіфізарних кіст починалося вже в перші стадії захворювання (71,0% хворих). При NLS дослідженні кісти розташовувалися субхондральну в латеральних ділянках кістки на глибині 1,0-3,0 мм в кількості від 4 до 12-15. На стандартних рентгенограмах колінних суглобів зміни субхондральних відділів кістки у вигляді кіст і фіброзу з'являлися тільки на другій стадії захворювання.

Важлива роль у розвитку деформуючого остеоартрозу відводилася станом синовіальної мембрани і суглобової капсули. У міру розвитку хвороби і зміни стадії процесу на суглобових поверхнях утворювався хрящової детрит, що володіє антигенними властивостями. Це часто викликало запалення синовіальної оболонки та її фіброз. В результаті синовіальна оболонка продукувала неповноцінну рідина, що в свою чергу погіршувало харчування хряща з наступною його дегенерацією.

Синовіальная мембрана у здорових осіб (контрольна група) візуалізувалася у вигляді лінійної гіпохромогенной структури (1-2 бали за шкалою Флейндлера). На першій і другій стадіях хвороби визначалося рівномірне підвищення її хромогенного у 14 (28,0%) хворих (3-4 бали). У 32 (62,0%) хворих з третьою стадією захворювання хромогенного мембрани на всьому протязі досягало 4-5 балів з наявністю в ній гіпохромогенних включень в кількості не більше 3-6. У трьох пацієнтів з тяжкою формою (четверта клінічна стадія) деформуючого остеоартрозу синовіальна мембрана мала вигляд різко гіперхромогенной (6 балів) структури з наявністю в ній ділянок зниженої ентропійному щільності (3-4 бали).

Зміни структури мембрани завжди супроводжувалися наявністю синовіту з обмеженою кількістю (переважно у верхньому завороту у 28,0% хворих) або великою кількістю (у всіх відділах суглоба - у 68,0% пацієнтів) рідини без осаду і додаткових включень.

Залежно від стадії і ступеня патологічних змін в суглобі при остеоартрозі змінювалася і структура суглобової сумки. Тільки на першій стадії захворювання структура суглобової сумки залишалася в межах норми. На другій стадії захворювання, особливо при наявності синовіту, хромоструктура у 14 (28,0%) хворих оцінювалася на 4-5 балів, а на третій і четвертій стадіях захворювання - до 6 балів у 34 (68,0%) пацієнтів.

Рентгенологічні ознаки синовіту і зміни параартікулярних м'яких тканин були виявлені у хворих тільки на третій і четвертій стадіях захворювання.

Таким чином, аналіз показав, що NLS дослідження мало перевагу перед традиційними рентгенологічними методами в ранньому виявленні дегенеративних змін в суглобовому хрящі.

В цілому чутливість NLS методу на ранній стадії захворювання склала 82,0%, специфічність - 85,0%, точність - 86,0%. Для стандартної рентгенографії в 2-х проекціях чутливість - 68,0%, специфічність - 54,0%, точність - 78,0%.

Висновок

Широке застосування NLS дослідження колінних суглобів в повсякденній клінічній практиці дозволяє встановити діагноз деформуючого остеоартрозу на ранніх стадіях захворювання.

24 Лют
Шановні партнери!
​Шановні колеги, партнери та користувачі обладнання Sensitiv Imago та SensitivE Audit! В
Детальніше
16 Черв
Що таке біорезонансна терапія?
Біорезонансну терапію називають по-різному: це і біофізична інформаційна
Детальніше

Представляємо Вашій увазі SensitivE Audit 550 та SensitivE Audit 555 - новітні розробки нашої компанії.
Детальніше Дізнатися прайс
Sensitiv Imago 535 - модель бізнес-класу, має FDA реєстрацію в США.
Детальніше Дізнатися прайс
Sensitiv Imago 530 - модель бізнес-класу, сертифікована в ЄС.
Детальніше Дізнатися прайс
Sensitiv Imago 520 - модель бізнес-класу, максимальні можливості для діагностування за прийнятною ціною.
Детальніше Дізнатися прайс