Механізм отримання інформації

Отримання інформації від обстежуваного за допомогою приладу Sensitiv Imago  відбувається за наступними каналами: ручним електродом (циліндр і пластини), навушникам (з SBA-датчиками), квантово-оптичному модулятору.

Спочатку поговоримо про загальні принципи отримання інформації від обстежуваного об'єкта.

Під час обстеження прилад генерує певний імпульс і надсилає його в організм обстежуваного. Цей імпульс, проходячи через тканини організму, призводить до подразнення структурних елементів і викликає в них відповідну реакцію, внаслідок чого формується сигнал.

Цей сигнал, що надходить від організму, передається через вищеописані канали в прилад, а потім в комп'ютер, де і відбувається його обробка за допомогою програмного забезпечення ЛайфСтрім. Хвильова характеристика, отримана в результаті перетворення імпульсу, що надійшов в організм і є повна інформація про всі процеси, що відбуваються в організмі.

 1. Ручні сенсорні датчики

  Робота цих датчиків заснована на методі електричного імпедансу, який дозволяє вимірювати електропровідність біологічних тканин.

  В обладнанні Сенситів Імаго ручні сенсорні датчики дозволяють реєструвати електричний опір шкіри (біоелектрична реакція, яка реєструється з поверхні шкіри) - показник активності вегетативної нервової системи.

  Під час обстеження, з приладу на активний електрод подається вихідний імпульс, а пасивний електрод реєструє відповідний імпульс і передає його назад в прилад. Цей метод отримання інформації називається імпеданс - повний опір тканин організму при проходженні через них змінного струму.

 2. Головний пристрій

  Головний пристрій являє собою навушники, всередині яких розташовані звукові випромінювачі, SBA-пристрої, датчик магнітної індукції і приймач інфрачервоного випромінювання.

  Бінауральні звукові випромінювачі, розташовані в навушниках, виробляють акустичні коливання певної частоти. Ці акустичні коливання подаються в структури головного мозку через скроневу кістку (кісткова провідність), через слуховий прохід, систему слухового апарату внутрішнього вуха і є провідниками електромагнітних сигналів.

  Електромагнітні сигнали генеруються спеціальними вбудованими датчиками, які мають функцію налаштування на частоту тестованого органу. Під час обстеження ці датчики формують електромагнітний сигнал відповідної частоти, який викликає посилення біоелектричної активності нейронів підкіркових утворень головного мозку, що відповідають за роботу цього органу, і дозволяє отримати від них відповідний сигнал. У підкіркових утвореннях головного мозку знаходяться центри регуляції основних процесів, що відбуваються в організмі, і реєстрація сигналів, що виходять з цієї зони дозволяє отримати найбільш повну інформацію про його функціонування.

  Відповідний сигнал, який формується в результаті, реєструється спеціальним пристроєм сприймання в навушниках, розробленим з використанням нових інформаційних технологій. Цей пристрій дозволяє вловлювати малопомітні відповідні сигнали і виділяти їх з інших шумових характеристик, а потім перетворювати їх і передавати в прилад. SBA-пристрої (їх кількість залежить від моделі обладнання 100/500) виконують функцію обмежувача впливу навколишнього електромагнітного поля на результати обстеження. Вони дозволяють отримати максимально «чисті» хвильові характеристики організму обстежуваного.

  Метод отримання інформації за допомогою навушників називається частотно-хвильовий імпринтинг тест.

 3. Квантово-оптичний модулятор (КОМ)

  Є додатковим периферичним пристроєм, який реєструє інформацію про енергетичне поле пацієнта. . Також, цей пристрій підсилює торсіонне поле, що оточує людину, тим самим дозволяє отримати найбільш точну інформацію від організму обстежуваного.

  Іншою функцією пристрою є контроль положення пацієнта щодо монітора комп'ютера завдяки зворотньому зв'язку з головним пристроєм: коли пацієнт відвертається від екрану, на екрані комп'ютера з'являється відповідне повідомлення.

  Залежно від моделі обладнання, замість квантово-оптичного модулятора в комплектацію приладу може входити Індикатор положення пацієнта (ІПП), який виконує функцію контролю положення пацієнта щодо монітора комп'ютера.

16 Черв
Що таке біорезонансна терапія?
Біорезонансну терапію називають по-різному: це і біофізична інформаційна
Детальніше
16 Черв
Біорезонансна діагностика застосовується для виявлення та лікування різних захворювань
Біорезонансну терапію було винайдено в Німеччині у 1977 році Францом Мореллом та
Детальніше

Представляємо Вашій увазі SensitivE Audit 550 та SensitivE Audit 555 - новітні розробки нашої компанії.
Детальніше Дізнатися прайс
Sensitiv Imago 535 - модель бізнес-класу, має FDA реєстрацію в США.
Детальніше Дізнатися прайс
Sensitiv Imago 530 - модель бізнес-класу, сертифікована в ЄС.
Детальніше Дізнатися прайс
Sensitiv Imago 520 - модель бізнес-класу, максимальні можливості для діагностування за прийнятною ціною.
Детальніше Дізнатися прайс